Социален асистент

Работата като социален асистент е благородна и помага на най-уязвимите членове на нашето общество.

Работата на социалния асистент е изцяло свързана с оказване на помощ и подкрепа чрез емпатия и професионализъм.

Тази работа включва подкрепа за най-малките и най-възрастните, както и грижа за болни и хора в неравностойно положение.

Можете да започнете работа със специална група хора като възрастни или малки деца, или да работите в сферата на социалните грижи или развитие на общността.

Някои факти за реализацията на специалистите в личните услуги – като социалните асистенти – в Европа:

Бъдещото търсене на социални асистенти, болногледачи и други специалисти по лични грижи в Европа ще продължи да нараства.

Средната заплата на социалните асистенти в Европа в момента е над 1400 евро на месец, а за България – над 700 лв.

Основните сектори, в които са заети социалните асистенти в Европа са: здравеопазване и социални грижи, образование, изкуства и отдих.

Към момента най-голямо търсене на социални асистенти в Европа се наблюдава в Хърватия.

Възможности за стаж и работа

Намерете предложения за стаж и работа:

www.Jobs.bg

www.Zaplata.bg

www.JobTiger.bg

https://www.az.government.bg/bg/ejobs/prl_list/

Възможности за обучение

Вижте къде може да придобиете квалификация:

Професионални гимназии и колежи

Лицензирани курсове за обучение

Кариерно ориентиране

Намерете кариерен консултант, който да ви помогне да вземете решение и да подготвите документи за кандидатстване::

Центрове за кариерно ориентиране за ученици

Професионално ориентиране в Агенция по заетостта

Информация за сектора