Помощник-готвач

Помощник главният готвач не просто приготвя храна. Това е работа, която изисква бърза мисъл, добра работа в екип и готовност за поемане на натоварвания.

Да работиш като помощник главен готвач е като да водиш войска в битка. Ще трябва да помагате в управлението на доставките, да насочвате и давате задачи на останалите готвачи и да вземате бързи решения в променяща се среда.

Тази работа изисква различни умения за планиране, подготовка и действие. Уменията, които усвоите тук, ще са ви полезни и в други сфери на вашия живот.

Можете да станете главен готвач, да специализирате в дадена сфера или да отворите свой собствен ресторант или кетъринг фирма.!

Някои факти за реализацията на специалистите в сферата на услугите – като например помощник-готвачите – в Европа:

Бъдещото търсене на служители в сферата на услугите в Европа ще продължи да нараства.

Средната заплата за служители в сферата на услугите в Европа понастоящем е около 1200 евро на месец, а за България – около 1200 лв.

Основните сектори, в които са заети специалистите в сферата на услугите в Европа, са: хотелиерство и ресторантьорство, изкуство и отдих, както и здравеопазване и социални грижи.

Най-голямо търсене на работници в сферата на услугите в Европа в момента се наблюдава в Германия.

Възможности за стаж и работа

Намерете предложения за стаж и работа:

www.Jobs.bg

www.Zaplata.bg

www.JobTiger.bg

https://www.az.government.bg/bg/ejobs/prl_list/

Възможности за обучение

Вижте къде може да придобиете квалификация:

Професионални гимназии и колежи

Лицензирани курсове за обучение


Кариерно ориентиране

Намерете кариерен консултант, който да ви помогне да вземете решение и да подготвите документи за кандидатстване::

Центрове за кариерно ориентиране за ученици

Професионално ориентиране в Агенция по заетостта

Проучете работодателите и сектора:

Национални дни на кариерата

https://ksb.bg/chlenove/

https://www.goldenpages.bg/

Справочник на компании по браншове

Вижте заплатите

Посещавайте и професионални изложения, за да се запознаете на място с потенциални работодатели.

Изложение Стройко